Wpływ lepkości na wydajność pompy pneumatycznej FLUIMAC

Przykład – podczas tłoczenia cieczy o lepkości 6000 cPs, wydajność pompy spada do 60% wydajności znamionowej (podawanej dla wody i odczytanej z karty charakterystyki).
Jest to ogólne przybliżenie, mające zastosowanie w pompach o wielkości przyłączy cieczy 3/4″ i więcej.