Jak czytać charakterystykę pompy?

Pompę zwykle dobiera się na punkt pracy (to jest konkretną wydajność i ciśnienie potrzebne do uzyskania parametru wydajności na instalacji).

W przypadku powyżej założono, że wymagana wydajność to 90 l/min (oś X), a ciśnienie pracy to 4 bar (oś Y).

Niebieska linia mówi nam o wymaganym ciśnieniu powietrza – w tym przypadku wymagane jest zasilenie pompy sprężonym powietrzem o ciśnieniu 6 bar.
Zielona linia mówi nam o poborze powietrza – w tym przypadku zużycie powietrza będzie wynosić ok 650 l/min.

Podany przykład ma charakter orientacyjny i dotyczy cieczy o parametrach wody.

Charakterystyki pomp wyliczane są na podstawie pomp zanurzonych w wodzie o temperaturze 20 stopni i pracujących z wolnym wylewem.
W praktyce wydajności będą różnić się w zależności od typu instalacji, wykonania materiałowego, lepkości, gęstości cieczy.