Rodzaje instalacji pompy dwu-membranowej

Praca z napływem – pompa znajduje się poniżej poziomu cieczy w zbiorniku, ciecz dopływa grawitacyjnie do pompy

Praca ze ssaniem – pompa znajduje się powyżej poziomu cieczy w zbiorniku, pompa pracuje ze ssaniem. Opory ssania wynikają z różnicy wysokości pomiędzy pompą, a poziomem cieczy oraz ze strat tarcia rurociągu tłocznego

Pompa na zbiorniku –  linia ssawna pompy jest bardzo krótka

Pompa pod podajnikiem – ciecze o wysokiej lepkości zasysane są z trudem, dlatego należy zapewnić odpowiedni napływ do pompy. Rozwiązanie zapewnia możliwość pompowania bardzo lepkich cieczy

Pompa zanurzona – pompa znajduje się w cieczy, poniżej poziomu medium. Wylot powietrza jest wyprowadzony na zewnątrz zbiornika. Jest to rozwiązanie zapewniające stosunkowo cichą pracę.

Pompa zawieszona – na ścianie lub suficie, przy doborze trzeba zwrócić uwagę na kierunek przyłączy

Pompa mobilna – na wózku, przewoźna

Usytuowanie przyłączy ssawnych i tłocznych

Przyłącza ssawne (zielone) i tłoczne (niebieskie) mogą być usytuowany w różny sposób.
W standardzie przyłącze ssawne znajduje się w pozycji A, przyłącze tłoczne znajduje się w pozycji B.
Przyłącza typu EF/EP, GP, GF nazywamy przyłączami centralnymi.
Przyłącze ssawne w pozycji T często jest stosowane na instalacjach na beczkach lub zbiorniku.