Dobór pompy membranowej napędzanej sprężonym powietrzem

W celu prawidłowego doboru pompy FLUIMAC należy wziąć pod uwagę kilka istotnych czynników zapewniających ekonomiczną pracę, długą żywotność pompy i niskie koszty eksploatacji.

W szczególności należy zwrócić uwagę na:

  • rodzaj pompowanej cieczy/produktu, jego własności fizykochemiczne (lepkość, gęstość)
  • ilość, wielkość oraz charakter ciał stałych
  • wydajność w punkcie pracy pompy (przy konkretnym ciśnieniu)
  • zadanie pompy (transfer/cyrkulacja/podawanie na dysze)

Uwzględniając te parametry można dobrać optymalną pompę dla danej aplikacji.

 

Oczekiwana wydajność i ciśnienie pracy:

podstawowe parametry pracy pompy, wraz z własnościami fizykochemicznymi cieczy, są to dane wejściowe do prawidłowego doboru urządzenia

Dostępne warunki powietrza zasilającego:

dostępne ciśnienie i wydajność powietrza w miejscu instalacji pompy

Poziom PH i rodzaj cieczy:

ma istotny wpływ na dobór materiałów konstrukcyjnych cieczy, przy czym nie zawsze na tej podstawie będzie pewność  o odporności urządzenia, szczególnie w przypadku gdy w cieczy znajduje się dużo związków chloru czy fluoru.
Podstawowym dokumentem każdej substancji chemicznej jest karta charakterystyki (z ang. MSDS – Material Safety Data Sheet), w której często zawarte są istotne informacje.

Obecność ciał stałych:

ich wielkość oraz charakter (włókniste, miękkie, twarde, ścieralne) jest istotnym czynnikiem doboru

Korozyjność:

wynika m.in.. ze struktury chemicznej pompowanych substancji oraz ich zdolności do łączenia się z innymi pierwiastkami zawartymi w materiałach, z których wykonana jest pompa

Lepkość:

to jeden z najważniejszych parametrów doboru – duża lepkość wymaga zastosowania większego rozmiaru pompy, znacznie niższa lepkość w stosunku do wody może także zmniejszać jej sprawność.

Gęstość:

często mylona z lepkością, ma wpływ na dobór, szczególnie w przypadku konieczności zasysania cieczy

Strefa zagrożenia wybuchem:

określona wg normy ATEX, ma zastosowanie przy cieczach łatwopalnych, wybuchowych oraz w miejscach gdzie występuje takie zagrożenia ze względu na obecność innych instalacji i zbiorników na obiekcie

Zastosowanie:

pompy do różnych zastosowań (transfer, dozowanie, cyrkulacja, dawkowanie) dobiera się w różny sposób

Zużycie powietrza:

ma wpływ na koszty eksploatacji pompy, w przypadku pomp pracujących w trybie ciągłym, koszt zakupu to tylko niewielki procent kosztów eksploatacji urządzenia. Pompy FLUIMAC są średnio nawet o 20-30% bardziej sprawne niż konkurencyjne urządzenia.

Wykonanie spożywcze:

w przypadku zwiększonych warunków higieny FLUIMAC posiada pompy w zgodności z normą spożywczą (FDA)